FANDOM


Rybak

Pan K. Trout – rybak z Jorvik. Pojawia się w Stajni Marzeń: Zimowy Rajd i Star Stable Online.

Stajnia Marzeń: Zimowy Rajd

Pan K. Trout łowi ryby przy Srebrzystym Jeziorze. Jest przyjacielem Henry'ego Stevensona.

Star Stable Online

Pan K. Trout

Pan K. Trout jest przewodniczącym Klubu Wędkarskiego Jorvik. Spotykamy go w wiosce Zachodniego Przylądka i otrzymujemy od niego pierwsze zadania dotyczące łowienia.