FANDOM


Rybak

Pan K. Trout – rybak z Jorvik. Pojawia się w Stajni Marzeń: Zimowy Rajd i Star Stable Online.

Stajnia Marzeń: Zimowy Rajd

Pan K. Trout łowi ryby przy Srebrzystym Jeziorze. Jest przyjacielem Henry'ego Stevensona.

Star Stable Online

Pan K. Trout

Pan K. Trout jest przewodniczącym klubu rybackiego w Jorvik. Spotykamy go w Wiosce Rybackiej Zachodni Przylądek i otrzymujemy od niego pierwsze zadania dotyczące łowienia.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.