FANDOM


Mississippi Jones – słynny poszukiwacz skarbów ze Star Stable Online.

Star Stable Online

Mississippi Jones żył wiele lat przed rozpoczęciem wydarzeń z gry. Miał dwoje dzieci, Californię Jones i Washingtona Jones. Nie jest potwierdzone, kto był matką dzieci, ale najprawdopodobniej była to Cornelia, kobieta do której pisał listy. Mississippi Jones był także śledzony przez pana Sandsa, kiedy szukał rogu Araxas. W grze możemy zobaczyć jego dwie żyjące potomkinie: Panią Holdsworth i Hawaii Jones.