FANDOM


Krąg Błyskawicy – jedna z frakcji w Star Stable Online. Uczymy się w niej zamykać szczeliny Pandorii. Do kręgu zostają wprowadzone osoby, które pomogły Alex zamknąć przejścia do Pandorii i wyeliminować Cienie Tropicieli z Miasteczka Srebrnej Polany.

W Kręgu Błyskawicy zamykamy Pandorię, za podziwianą otrzymujemy zadania i odblokowujemy kolejny krąg.