FANDOM


Catherine Moorland – postać ze Star Stable Online.

Star Stable Online

Catherine nigdy nie została pokazana. Umarła przy porodzie, przed wydarzeniami ze Star Stable Online. Była córką Jaspera, żoną Thomasa Moorland i matką Justina Moorland. Jasper obwiniał Thomasa przez dwadzieścia lat za śmierć Catherine, dopóki gracz nie pokazał mu listów miłosnych, które udowodniły, że miłość między jego córką a zięciem była prawdziwa.